woensdag 20 januari 2016

Moet je een boom beschermen omdat hij zuurstof maakt?

Moet je een individuele boom sparen omdat hij zuurstof maakt? Anders gesteld, hoe belangrijk is zijn bijdrage aan het zuurstofgehalte van onze ademlucht?  Dat valt op zichzelf nogal tegen, zeker als je nagaat dat er op aarde ruim 3 biljoen bomen staan, die bij elkaar maar voor een deel van de zuurstofproductie verantwoordelijk zijn. Om de waarde van bomen te bepalen moeten we dus andere argumenten hanteren.
Terug naar de individuele boom.


Wat cijfertjes

Neem zo'n volwassen beuk van ruim 20 meter hoog en een kroondiameter van 12 meter. Gemiddeld zitten er aan zo'n boom 600.000 bladeren, die een gezamenlijk bladoppervlak van 1.200 vierkantenmeter hebben.  Op een zomerse dag neemt zo'n boom ongeveer 18 kilo kooldioxide op en zet dat om in 13 kilo zuurstof. Dat is voldoende voor ongeveer 7 mensen.
Maakt dit iets uit voor het zuurstofgehalte in onze lucht? Kijk daarvoor eens naar een extremere situatie. In de winter is deze boom kaal, er zijn geen bladeren meer die zuurstof produceren. Toch blijft het zuurstofgehalte van onze ademlucht gelijk, ongeveer 21%.
Bovendien, bomen gebruiken zelf ook zuurstof voor hun metabolische processen. Het netto resultaat is dan bijna 0.

De conclusie is dan ook dat een individuele boom voor het zuurstofgehalte geen verschil maakt. Voor het beschermen van bomen zijn andere argumenten veel belangrijker. Denk aan:

  • Filtering van verontreinigende stof- en gasdeeltjes.
  • Microklimaat, luchtvochtigheid en temperatuur.
  • Reductie van geluidsoverlast.
  • Ontspanning en stressreductie in de woonomgeving.
  • Vermindering van wind.
  • Waterhuishouding.
  • Waarde van vastgoed.
  • Biodiversiteit.
  • Functie in het landschap en beeldbepaling in steden.
  • Verkeersveiligheid.
Deze punten komen in de volgende artikelen aan bod. Blijf ons volgen als je meer wilt weten over wat bomen betekenen voor ons welzijn.

Meer informatie over het thema Groen en welzijn: bestel het boek 
Deel dit bericht met je netwerk