Groen en welzijn in de stad

Wereldwijd woont ongeveer 50% van de bevolking in de steden. In Europa is dat inmiddels 70%. Hoewel in sommige steden wel een trek vanuit de steden naar het platte land te zien is, blijkt dat het netto resultaat nog steeds groei van de stadse bevolking laat zien.
Het kenmerk van volle steden waar het decor vooral uit grijs beton bestaat, is dat de inwoners zich minder gelukkig en onveilig voelen. Stress gerelateerde ziekten komen vaak voor, evenals criminaliteit en vandalisme.

Typisch is dat dit verandert als er voor iedereen bereikbaar openbaar groen voorhanden is. Bereikbaar openbaar groen betekent parkjes en plantsoenen die verdeeld in de stad binnen loopafstand liggen. Liefst aangevuld met groen in de tussenliggende straten, in de vorm van bomen of begroeide gevels.

Lees meer over stadsbomen.

Stressreductie
Een parkje of plantsoen met groen in verschillende gradaties, bomen, struiken, perkplanten en gazons, zorgen op warme zomerdagen voor een iets lagere temperatuur in de directe omgeving. Dat effect reikt tot wel 300-600 meter ver. Het contact met het groen maakt mensen socialer en minder gestresst. Dat maakt ze gezonder, verlaagt vandalisme en criminaliteit en vergroot de (sociale) veiligheid.
In ziekenhuizen met groen ingerichte afdelingen zullen mensen minder medicatie nodig hebben en sneller genezen. Ook in de zorg voor psychische aandoeningen is met groen winst te halen: er worden veel minder antidepressiva en middelen tegen b.v. ADHD gebruikt.


Bomen horen eigenlijk in het bos. 

Dus als je bomen in de stad wilt, moet je bereid zijn om een stukje bos in de stad te plaatsen. Dat betekent geen verharding, geen verdichting, geen wortels beschadigen. Als je dat wilt, zul je er wat voor over moeten hebben.

Bomen in het verkeer
Daarnaast spelen bomen een positieve rol als verkeersgeleiding. Het laat op een rustgevende manier zien wat het verloop van de wegen is en hoe het verkeer ingedeeld is. Soms kunnen bomen het zicht enigszins belemmeren, wat mensen als onveilig ervaren. In werkelijkheid is het juist veilig. Deze situatie maakt mensen alerter en voorzichtiger. Het klopt dat het leidt tot bijna-ongevallen. Maar de waarheid is dat goede overzichtelijke verkeersknooppunten onvoorzichtigheid faciliteren waardoor er vaker (ernstige) ongevallen plaatsvinden. Dan liever bijna-ongevallen......

Arbeidsproductiviteit
Meerdere onderzoeken tonen dat een plantje op de werkplek of zicht op een groene omgeving de arbeidsproductiviteit met 15% laat stijgen. Dat komt ook weer door stressreductie. Mensen gaan socialer met elkaar om, dus betere samenwerking, ze zijn creatiever en wat zeker meespeelt, het ziekteverzuim daalt merkbaar.

Groen en welzijn betekent niet alleen dat mensen zich gelukkiger voelen. Groen in de steden zorgt ook voor aanzienlijke maatschappelijke baten. Dat  betekent niet alleen lagere kosten voor zorg, justitie en watermanagement in de steden, maar ook kansen voor ondernemers.
Volg mijn blog: http://groenenwelzijn.blogspot.com/ of #groenenwelzijn op Twitter of Facebook.
Ook Wageningen Universiteit heeft een "longread" over dit onderwerp gepubliceerd.