Stadsbomen

Over het nut van bomen in de stad. 

Bomen in de stad zijn een investering in gezondheid en welzijn van de inwoners. Hoewel dit moeilijk in geld is uit te drukken zijn er wel rekenmodellen die vrij nauwkeurig aangeven wat de maatschappelijke baten van bomen zijn, meestal uitgedrukt in vermeden kosten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de capaciteit om water te onderscheppen, wat direct de  kans op wateroverlast vermindert en indirect helpt de investeringen die gemeenten in riolering doen binnen de perken te houden. Bedenk verder dat een boom van de omvang zoals de hierboven afgebeelde linden tot 27.000 liter regenwater op jaarbasis onderschept. Hij kan tot wel 180.000 liter water in een groeiseizoen opnemen en verdampen. Zijn koelvermogen in de zomer gelijk is aan die van 10 (huishoud)airco's, ongeveer 17.500 kWh.

Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk te zorgen dat bomen vitaal oud kunnen worden.

Meer over stadsbomen

Deze website zou je als een soort bomencursus kunnen beschouwen, die uitlegt wat stadsbomen zijn, welk nut ze hebben en hoe je ze behandelt om er optimaal profijt van te hebben. Dit 'profijt' noemen we ecosysteemdiensten en voor bomen zijn die behoorlijk divers en omvangrijk.  Hoe ouder bomen worden, hoe beter zij in staat zijn ecosysteemdiensten te leveren. Het heeft alles te maken met de omvang van hun kroon en de fotosynthese.

1 opmerking: