Factsheets

Los van de artikelen in deze BLOG publiceer ik voor Stichting Groen Weert ook factsheets over vergelijkbare onderwerpen.

SGW Factsheet 1: Biomasa
Is het ecologisch verantwoord biomassa bij te stoken in elektriciteitscentrales?

SGW Factsheet 2: Ecosysteemdiensten
Wat levert groen in de publieke ruimte op aan maatschappelijke waarden in termen van opbrengsten en vermeden kosten?

SGW Factsheet 3: Lichtvervuiling
Vanuit de ruimte is te zien hoe verkwistend wij mensen omgaan met het verlichten van de nacht. Welke gevolgen heeft dit voor mensen en de dieren en planten in onze omgeving?

SGW Factsheet 4: Groene Tuinen
Tegels er uit, planten er in. Maak je voor- en achter tuin groen en waterdoorlatend, zodat de kans op wateroverlast door extreme neerslag kleiner wordt.

SGW Factsheet 5: Bomen en verkeersveiligheid
De statistieken van de verzekeraars tonen aan dat wegen met bomen in de bermen veiliger zijn. Kappen van bomen om de verkeersveiligheid te bevorderen heeft dus een omgekeerd effect.

SGW Factsheet 6: Insecten
De hoeveelheid insecten in de natuur (en agrarisch gebied) neemt sterk af. Welke gevolgen heeft dit voor de leefbaarheid van onze planeet?

SGW Factsheet 7: Duurzame bosbouw in Europa
Dus Europese bosbouwers en andere belanghebbenden maken zich zorgen over de toekomst. De vraagt neemt toe, maar door gebrek aan samenwerking en transparantie is het heel moeilijk om grip te krijgen op efficiƫnter gebruik van de arealen en verduurzaming. De grootste afnemer is de energie sector en daar wringt de schoen als het om duurzaamheid gaat.

SGW Factsheet 8: Alternatief voor glyfosaat
Ons wordt wijsgemaakt dat er geen alternatief voor glyfosaat is en dat de landbouw niet zonder kan. Het mag van 'Brussel' dan ook gewoon weer 5 jaar gebruikt worden. Maar er is wel degelijk een alternatief en door Europa gecertificeerd: nonaanzuur. Deze stof is onder chemici beter bekend als pelargonzuur en is al sinds 2013 te koop als onkruidverdelger. Wordt gemaakt uit koolzaadolie. Door over te schakelen op distelolie kan er wel opgeschaald worden. En als tegelijk de landbouw meer circulair of natuur inclusief gaat werken is er ook minder herbicide nodig.

SGW Factsheet 9: Bodemkwaliteit in bossen
De paddenstoelen vormen kilometers schimmeldraden in de bosbodem en ondersteunen bomen in het opnemen van voedingsstoffen, die de wortels moeilijker uit de bodem kunnen vrijmaken. Dat geldt met name en in hoofdzaak voor stikstof. Daarnaast leveren de schimmels ook fosfaat, calcium en andere stoffen.