donderdag 14 januari 2016

Money makes the world go green

Geld regeert de wereld. Het is niet anders. Dat kan tot goede zaken leiden, maar pakt vaak ook verkeerd uit. Dan regeert de hebzucht mee. Zo zijn er landen waar meer bomen gekapt en verstookt worden dan er kunnen nagroeien. Op korte termijn vult dat de beurzen van 'Nimmersatten' in Nederland ook wel 'graaiers' genoemd. Op de lange termijn vergroot het de kans op rampen als gevolg van erosie, zoals aardverschuivingen. Bovendien ontbreekt het regulerende effect op temperatuur en luchtkwaliteit. Maar dan is de winst binnen en de kosten zijn voor rekening van de gemeenschap.

Winst door gezondheid

Het kan ook anders, zoals onderzoek van Wageningen Universiteit laat zien. Een groene leefomgeving levert jaarlijks tot zo'n  € 1,3 miljard winst op. Het gaat hier dus om gemeenschapsgeld.
Die winst zit 'm in diverse onderdelen. Dit is ook min of meer de indeling die het online platform TEEB-stad hanteert.
De Wageningse wetenschappers vermelden de economische winst in:
  • Gezondheid van de inwoners en daardoor lage zorg- en WMO-kosten.
  • Hogere waarde van vastgoed.
  • Lagere energiekosten.
  • Hogere arbeidsproductiviteit.
  • En TEEB-stad voegt daar het effect op watermanagement nog aan toe.
Onderzoekers van PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) toonden op een themadag in Lelystad welke mogelijkheden slimme plantkeuze biedt op het gebied van schonere lucht, biodiversiteit en lagere onderhoudskosten. Denk daarbij aan groen dat tevens het welzijn en de veiligheid bevordert door toepassingen in de woonomgeving, die meer samenhang in de wijken brengen, de burgerparticipatie  en sociale cohesie bevorderen.Sommige gemeenten pakken de handschoen op. Op andere plaatsen denken ze nog steeds dat een gazonnetje goedkoper is dan een paar bomen planten. Of moeten bomen sneuvelen omdat er mensen klagen over schaduw in de woonkamer, of op hun zonnepanelen. En worden er bomen gekapt omdat men denkt dat het de verkeersveiligheid ten goede komt, terwijl gedragswetenschappers al meermalen hebben aangetoond dat het effect juist omgekeerd is: mensen worden onvoorzichtig en het aantal ongevallen neemt toe.Denk maar eens aan een kruispunt, waar sommige mensen vinden dat bomen te dicht op de hoek staan en het zicht belemmeren. Wat gebeurt er als die bomen weg zijn? Mensen kijken minder goed uit. Er gebeuren juist méér ongelukken. En dan komt de gemeente met verkeersbelemmerende oplossingen, om de veiligheid te bevorderen. Dat kost dus (gemeenschaps)geld, terwijl die bomen het voorheen gratis deden.
Het verhaal van Wageningen Universiteit met de verwijzing naar PPO staat hier.
Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.