maandag 8 februari 2016

Hoe verhogen bomen het woongenot?

Bij gemeenten worden bomen doorgaans gelijkgesteld met straatmeubilair, fonteinen, standbeelden en bestrating.
Men ziet bomen gewoon als decoratie van het straatbeeld. Dit is een grote misvatting en gaat voorbij aan de bijzondere eigenschappen van bomen op het gebied van welzijn en woongenot. In een serie artikelen op deze blog (#groenenwelzijn) laten we zien op welke gebieden bomen in de steden meer betekenen dan enkel decoratie.
Denk hierbij aan:

 • Verbeteren van de luchtkwaliteit door fijnstof en gasvormige verontreiniging te filteren. Bomen vangen CO2 af en geven zuurstof terug.
 • Bomen creëren een aangenaam microklimaat om zich heen, zodat inwoners op warme zomerdagen minder hittestress ervaren.
 • Bomen dragen bij aan het verminderen van geluidshinder.
 • Doordat bomen luchtstromen afremmen vermindert de hinder door wind en turbulentie. Dit draagt tegelijk bij aan het instandhouden van het microklimaat.
 • Bewoners voelen zich verbonden met bomen, ze identificeren, vaak onbewust, bomen met de plek waar men woont. Dit draagt bij aan het 'zich thuis voelen'. 
 • Wateroverlast wordt tegengegaan doordat bomen veel water gebruiken en in de kroon vasthouden. Ze dragen ook bij aan het beheersen van het grondwater.
 • Rondom bomen leven veel planten, schimmels en dieren, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.
 • Vastgoed in de buurt van bomen heeft gemiddeld 15% meer waarde en panden met veel groen zijn sneller verkocht.
 • In een omgeving met veel groen gaan mensen socialer met elkaar om. Groen stimuleert ook tot meer activiteit in de buitenlucht.
 • Bomen kunnen verkeerstechnisch worden ingezet en verhogen daarmee de verkeersveiligheid.
 • Alleen al de kleur groen zorgt ervoor dat mensen zich meer op hun gemak voelen.

Singapore

In een stad als Singapore, waar de tropische zon voor een onhoudbaar klimaat zorgde, heeft de overheid ingezien wat groen kan bijdragen aan welzijn en gezondheid. Vergroening is hier tot in het extreme doorgevoerd. Het lijkt alsof men het regenwoud naar de stad heeft gehaald. Het effect is er dan ook naar, het klimaat is nu aangenaam en het is goed toeven in die stad.
Bekijk dit filmpje.
Met veel bomen in de straten, tropische parken en het beplanten van balkons, terrassen en daken houdt men nu het klimaat in de stad op een aangenaam niveau. Singapore is een toonbeeld voor duurzaam groen in een grootstedelijke omgeving.

Vastgoed

Dat mensen veel om groen geven is overduidelijk als het om vastgoed gaat. Huizen in een groene buurt zijn gewild en gemiddeld duurder dan een vergelijkbaar pand zonder groen. Vooral de aanwezigheid van bomen speelt hierbij een grote rol. Zulke huizen zijn dan ook sneller verkocht en men is bereid er meer voor te betalen. Gemiddeld 15% en vaak veel hoger. 

Het heeft echter niet zoveel zin om snel een paar jonge bomen langs de straten van een nieuwbouwwijk te zetten. Het groene effect speelt vooral bij de aanwezigheid van oudere, monumentale bomen. Ook dit is een reden om zulke grote bomen te koesteren.

Om een wijk aantrekkelijk te maken is het dan ook niet aan de orde om (straat)bomen al na 30 of 40 jaar te vervangen. Dit bij gemeente zo populaire 'verjongen' van het groen werkt juist averechts. Het is vanuit het standpunt van de gemeente wel te begrijpen. Groen is decoratie, net zoals een standbeeld of een bankje in het park. En straatbomen groeien vaak in ongunstige omstandigheden, zodat ze na zo'n 40 jaar meer gaan kosten aan onderhoud. 
Toch is dit niet nodig. Als bij het planten rekening wordt gehouden met deze omstandigheden blijft een boom langer gezond. 
Kies de juiste soort. Moeten de bomen wind reduceren of verontreiniging filteren? Moeten ze het straatbeeld verfraaien of voor verkoeling zorgen? Sociaal trefpunt voor bewoners of speelruimte voor kinderen?
Geef de boom ruimte, met een voldoende grote boomspiegel en zorg voor een voedselrijke en luchtige bodem. Anders gesteld, voorkom verdichting van de bodem door b.v. zwaar verkeer. 
Zorg ervoor dat hoog groen (de bomen) in goede verhouding staat tot laag groen (gazon, borders en struiken). Zo ontstaat een aangenaam microklimaat, dat zelfs invloed heeft op een even grote omgeving met weinig of geen groen. Zulke groen plekken moeten niet te klein zijn, minimaal één hectare.

Op die manier kunnen bomen het lang uithouden en tot in lengte van dagen zorgen voor een aangename woonomgeving.


Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.