vrijdag 12 februari 2016

Kan groen je helpen beter te presteren?

Als kind wilde ik boswachter worden. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet meer, maar achteraf gezien is het jammer, dat ik in plaats daarvan 'bureauhengst' ben geworden. Buiten werken, omgeven door groen en frisse lucht, zou in ieder geval veel gezonder zijn. Werken in een afgesloten ruimte maakt ziek en lusteloos en beperkt onze productiviteit.  Dit heeft een aantal oorzaken:
Een plant per werknemer volstaat.
 1. In een matig geventileerde ruimte ademen we CO2 in, dat wijzelf en andere mensen hebben uitgeademd. Het zuurstofgehalte daarentegen daalt licht. Als in de ruimte wordt verwarmd of gekoeld neemt ook de luchtvochtigheid af. In de winter wordt de minimale luchtvochtigheid van 30% vaak niet gehaald.
 2. In het binnenklimaat en in aircosystemen kunnen biologische verontreinigingen zich goed in stand houden en zelfs groeien. Denk aan bacteriën, virussen en schimmels. 
 3. De grootste bedreiging komt van gasvormige chemische verontreiniging. Door talloze producten, zoals plastics, meubelplaat, drukinkten, vloerbedekking, isolatie, behang en verf komen ongewenste verbindingen in de lucht. Denk aan stoffen als trichloorethyleen, formaldehyde, benzeen, xyleen en ammonia. 
Tegen deze chemische bedreigingen is ventileren de belangrijkste maatregel. Maar in veel gebouwen is dat niet of beperkt mogelijk. En zelfs als je wél een raam open kunt zetten, zul je dat bijvoorbeeld in de winter zoveel mogelijk beperken. De kachel stookt niet voor de vogeltjes.....
Resultaat: Droge keel. Branderige ogen. Hoofdpijn. Droog of gezwollen neusslijmvlies. Rode, jeukende plekken op de huid.
Herkenbaar?
Dit alles gaat ten kosten van je productiviteit.

Groen maakt productiever

Uit diverse onderzoeken in meerdere landen is éénduidig naar voren gekomen dat groen op de werkplek voor gemiddeld 15% hogere arbeidsproductiviteit zorgt. Soms met uitschieters tot 30%. Dat is het resultaat van een mix van eigenschappen die het klimaat in woonruimten en kantoren verbetert.
 • Stressreductie
  De aanblik van planten en bomen zorgt ervoor dat we minder stress ervaren. In de zorg is bekend, dat uitzicht op groen zorgt voor snellere genezing en een lager medicijngebruik. Natuurlijk groen heeft de voorkeur. Kantoorplanten en uitzicht op een park, bijvoorbeeld.  Maar.... Een fotobehang of een poster met een natuurtafereel heeft dit effect ook. Het is niet in de laatste plaats de melange van diverse tinten groen, die dit effect veroorzaakt.
 • We zijn socialer
  Ook dit komt omdat we minder door stress worden afgeleid. Meer collegialiteit en samenwerking. Ook pesten komt, mede daardoor, minder voor.
  Minder stress zorgt voor ...minder stress. Een zichzelf versterkend principe. De omgeving voelt vertrouwd, zodat mensen zich veiliger en meer op hun gemak voelen.
  In zo'n omgeving zijn we creatiever.
 • De luchtkwaliteit verbetert
  Planten in huis en op kantoor zorgen voor een aangenamer en gezonder binnenklimaat. Daardoor verminderen ook fysieke klachten, zoals hierboven genoemd.
  Mensen worden minder afgeleid door fysieke ongemakken. Men heeft meer energie en is gemotiveerder. Het ziekteverzuim is lager.
 • Akoestiek
  Planten zijn in staat om de nagalm in ruimten te dempen. Een goede akoestiek geeft rust en leidt minder af. Ook dit vermindert stress op de werkplek. Daar zijn wel veel planten in de juiste opstelling voor nodig. Een potplantje op je bureau is dan onvoldoende.

Plantkeuze

Alleen al het zien van 'iets groens' heeft effect in termen van welzijn, stressreductie en creativiteit. Uit de onderzoeken blijkt, dat in dit geval een leuke plant voor iedere medewerker, of één plant per 12 vierkantenmeter volstaat. Dit is dan beperkt tot het psychologische effect. Een vaas met bloemen of een mooi fotobehang met een park of landschap zou ook wel volstaan. Zeker als je geen uitzicht op groen rondom het gebouw hebt.

Anders wordt het als planten worden ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit. Dan is de keuze van hoeveelheid groen en plantensoorten al iets ingewikkelder. Dan spelen bijvoorbeeld bladoppervlak en de hoeveelheid licht voor de koolstofassimilatie (fotosynthese) een belangrijke rol. Daarbij wordt  naast zuurstof tevens waterdamp vrijgegeven.

Zoals in deze blog al eerder beschreven, zal een volwassen boom van zo'n 20 meter hoog en een kroon diameter van 12-14 meter, mits vol in blad, zuurstof leveren voor 7 personen. En dat alleen op een zonnige zomerse dag. Het bladgroen zet slechts 70% van het opgenomen CO2 om in zuurstof. Op een kantoor mag je van een paar planten dus weinig verwachten van de zuurstofproductie.
Hetzelfde geldt voor het reguleren van de luchtvochtigheid. Ook dan is de inzet van heel veel groen vereist.

De filtercapaciteit is wel noemenswaardig. Dan gaat het minder om fijnstof, binnenshuis gaat het vooral om gasvormige verontreiniging. Hier komt het wel op de juiste keuze in plantensoorten aan. Niet alle planten filteren schadelijke gassen en er is verschil in gassen die de verschillende soorten kunnen neutraliseren. Ook de NASA heeft hier onderzoek naar gedaan en die gegevens kun je o.a. lezen op de website van www.healthlab.nl. Een paar voorbeelden:
 • Varens en gerbera's
  Zijn goed in het filteren van formaldehyde, afkomstig van bouwmaterialen (o.a. isolatie), papier een meubels (plaatmateriaal). Ook xyleen (vooral van uitlaatgassen) wordt door deze planten opgenomen. Belangrijk als je kantoor langs een drukke weg ligt.
 • Klimop en dracena's
  Filteren trichloorethyleen, formaldehyde, benzeen en xyleen.
 • Chrysanten
  Filteren trichloorethyleen, formaldehyde, benzeen, ammonia en xyleen.
 • Leliegras (Liriope spicata) en anthurium
  Filteren trichloorethyleen, formaldehyde en ammonia.
De aanwezigheid van planten heeft een aantoonbaar effect op welzijn en gezondheid van kantoormedewerkers. Een Noors ziekenhuis nam de moeite dit effect te meten en de conclusie was, dat door toevoeging van groen op de werkplek, het ziekteverzuim daalde van 15% naar 5%. Fysieke klachten namen af, bijvoorbeeld:
- Hoofdpijn, -45%
- Branderige ogen, -15%
- Vermoeidheid, - 32%
- Hoesten, -38%
- Droge mond en keel, -31%

Tegelijk met het zich prettiger voelen, leidt groen op de werkplek tot gemiddeld 15% hogere arbeidsproductiviteit.
Daar zouden werkgevers meer werk van moeten maken.

Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Abonneer je op de nieuwsbrief: http://eepurl.com/bRSGNP
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.

Geen opmerkingen: