donderdag 18 februari 2016

Hoe zorgen bomen ervoor dat je droge voeten houdt?

Je ziet het overal op aarde mis gaan, na hevige regen ontstaan er op veel plaatsen aardverschuivingen of overstromingen. En wat blijkt? In veel gevallen had meer groen, vooral bomen, dit leed kunnen voorkomen. Bomen en andere planten vertragen de afvoer van de neerslag. Hun wortels houden de grond bij elkaar en nemen veel vocht op. Waar de mens kaalslag heeft gepleegd volgt onvermijdelijk de straf door rampspoed: aardverschuivingen en overstromingen.

Ja maar, zult u tegenwerpen, in Nederland en België komt dat niet voor. Klopt.... of toch niet helemaal? Ook wij krijgen steeds vaker met extreem weer te maken. Dus ook met extreme neerslag. Op hellingen heeft dat erosie tot gevolg. Steeds meer vruchtbare grond spoelt van de hellingen in Limburg en de Ardennen af naar het dal. Dit is het gevolg van grootschalige landbouw in die gebieden en het feit dat er bij tijd en wijlen geen gewas op het land staat. Ook remmende houtwallen ontbreken.

En in de steden? Daar zien we dat de afvoerputten het regenwater soms niet kunnen verwerken en dan staan de straten blank. Steeds vaker lopen ook de woningen vol.
Zie wat er in Engeland is gebeurd. De rivieren konden het water niet snel genoeg afvoeren, overstroomden het land en de steden. Het water stond in de kelder en kniehoog in de woonkamer. Lag dat aan de rivieren? Nee, die zijn nog als vroeger. Lag dat aan de extreme neerslag? Ja, deels. De overstromingen vonden plaats in de rivierdalen en het water kwam dus van de omringende hellingen. Dáár lag het probleem en dáár ligt de oplossing. Méér groen en mínder verharding. Vooral meer bomen. Dan kan het water in de grond zakken en door de planten worden vastgehouden. Dan stroomt er minder naar het dal, de straten op, de woningen in. Dan heeft de rivier meer tijd om het hemelwater af te voeren met de bestaande capaciteit.

Tegels

De trend is om je erf vol te leggen met tegels. Liefst van die grote, van 60x60 centimeter. En dan bij voorkeur naadloos tegen elkaar. Dan heb je ook minder last van onkruid in de naden, toch?

Het gevolg? Regenwater kan daar niet infiltreren en stroomt af naar de straat, of een afvoerputje dat met het riool in verbinding staat. Steeds vaker zien we dat het riool die aanvoer niet kan verwerken, zodat de afvoer stagneert. Tegelijk stromen de overlopen over, zodat vervuild water op het land en in het oppervlaktewater terecht komt. Daarom moeten gemeenten bij riool werken een aparte regenwaterafvoer aanleggen. Maar met al die verharde tuinen is dat dweilen met de kraan open.

Dat kan zeker in lager gelegen delen van een stad niet voorkomen, dat het water daar op straat blijft staan. Dat kunnen we voorkomen, of op z'n minst verminderen. Door groen de ruimte te geven.

Dorstige bomen

Zorg dat het water in de grond kan zakken. Laat op die grond planten, struiken en bomen groeien. De structuur van dat groen vertraagt de afvoer en de wortels houden de grond bij elkaar. Bedenk ook, dat bomen op zich al veel water gebruiken. Op een zomerse dag zal een volwassen boom met gemak 200 tot 300 liter water verbruiken. Daarvan komt 70% weer als damp in de atmosfeer en draagt zo bij aan een aangenaam microklimaat. Er zijn bomen die met 1500 liter per etmaal nog veel dorstiger zijn: populieren. En dan is het goed nieuws dat populieren weer populair zijn en vooral in het buitengebied op veel plaatsen opnieuw worden aangeplant.

Waar verharding noodzakelijk is, kies je bij voorkeur voor kleinere tegels of klinkers. De vele naden geven het water gelegenheid om weg te zaken in plaats van afstromen. Zo blijft het water langer op het land of in de grond. Beken en rivieren krijgen meer gelegenheid om het overtollige water af te voeren en verkleinen daarmee de kans op overstromingen. Rivieren en beken krijgen meer ruimte om gecontroleerd te overstromen in gebieden waar dat geen kwaad kan. Door ook in de steden het water te laten infiltreren en meer bomen te planten drijf je die afvoercapaciteit van rivieren en beken niet to the limmit.
Zo vergroten wij de kans, dat we droge voeten houden.

Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Abonneer je op de nieuwsbrief: http://eepurl.com/bRSGNP
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.