vrijdag 11 maart 2016

Stel dat... de fotosynthese morgen stopt

Die vraag hebben wetenschappers zich ook gesteld en de uitkomst van hun berekeningen was: dan is er over 300 jaar geen zuurstof meer. Nu zullen velen denken, dat zal zo'n vaart niet lopen. En dat de 3 biljoen bomen die op aarde staan, wel zuurstof blijven produceren. Dat klopt maar voor een deel. Natuurlijk, zul je zeggen, de andere planten en struiken tellen ook mee. Dan nog is het niet voldoende. Bovendien verdwijnen er jaarlijks 75 miljoen bomen door kap, ouderdom en natuurgeweld. Echter, het merendeel van onze zuurstof wordt door algen, met name in de oceanen geproduceerd.
Ons genetisch materiaal
Daarom is het van groot belang, dat we niet alleen de lucht, maar ook de oceanen schoon houden.

Nu hoeven we niet direct te vrezen, dat het groen zo snel ophoudt met zuurstof maken. Zolang er CO2, zonlicht en water beschikbaar is, blijft dat gewoon doorgaan. Een verminderde zuurstofproductie, of verdringing door vervuilende stoffen,  is echter wel een reëel scenario. Het zuurstofgehalte kan enkele procenten dalen. En daar schuilt een andere vorm van bedreiging in. Wetenschappers hebben ontdekt dat we bij een lager zuurstofgehalte sneller verouderen. De aftakeling begint dan al vóór de geboorte.

In een laboratoriumtest werden zwangere ratten blootgesteld aan een lager zuurstofgehalte. Een controlegroep bracht de jongen normaal ter wereld.  Bij de groep met zuurstoftekort stelde men vast, dat de jongen aanmerkelijk korter leefden. De aftakeling begon al in de baarmoeder.

Wetenschappers hebben ontdekt dat we bij een lager zuurstofgehalte sneller verouderen.

De reden was, dat het normale aftakelingsproces niet gecorrigeerd werd. Op de uiteinden van de chromosomen zitten telomeren, die als een rij knopen de uiteinden gesloten houden. Bij iedere celdeling verdwijnen er enkele telomeren. Maar het enzym telomerase herstelt dit gedeeltelijk. Met de jaren neemt de activiteit van dit enzym af, zodat er geleidelijk steeds minder telomeren op het erfelijk materiaal overblijven. Dit is een normaal verouderingsproces. Bij zuurstof tekort hapert het herstel. De veroudering versnelt.

Antioxidanten

Vervolgens gaven de wetenschappers de moederratten in een zuurstofarme omgeving, en later ook hun jongen, extra antioxidanten te eten. Toen bleek dat het herstellend vermogen van telomerase weer toenam en het verouderingsproces normaal verliep.
Aangezien planten de belangrijkste leverancier van veel antioxidanten zijn, is het ook belangrijk dat op moeder aarde altijd groene planten aanwezig zijn. Niet alleen voor de productie van zuurstof. Ook als gezonde voeding. We moeten het groen koesteren.

Voorlopig is de fotosynthese niet in gevaar en kunnen we gerust ademhalen. Maar dat is niet overal op aarde zonder gevaar. Wereldwijd sterven jaarlijks 5,52 miljoen mensen als gevolg van slechte kwaliteit van de lucht. Ruim 3,5 miljard mensen leven in gebieden met slechte luchtkwaliteit. Dat gaat nog wel even door.

Uit een recent onderzoek (Universiteit Hasselt / Maastricht) blijkt, dat ook luchtvervuiling zorgt voor een lager geboortegewicht, doordat al tijdens de zwangerschap tot 5,3% minder telomeren ontwikkelen. Je begint je leven dus al met een achterstand. (lees meer)

Footprint

Middels talloze pilots hebben wetenschappers aangetoond, dat meer groen in de leefomgeving de gevolgen van luchtvervuiling voor een belangrijk deel kan verzachten. We kunnen natuurlijk pleiten voor minder vervuiling, maar helaas werkt dat zo niet. Zeker niet in de landen en steden waar dit probleem het grootst is. Dit zijn de gevolgen van economische ontwikkeling, die voor steeds meer wereldburgers bereikbaar wordt. Dat is zorgelijk, aangezien daarmee de ecologische voetafdruk toeneemt. De aarde wordt te klein. Wij Nederlanders (en Belgen) leven ook op een te grote voet: wel 3,5 keer groter dan ons grondgebied kan dragen.  Op termijn is dat niet houdbaar.

De goede kant van economische en technologische ontwikkeling is, dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan, die ons helpen die 'footprint' te verkleinen. Die kansen moeten we grijpen en zo andere volkeren laten zien, dat het mogelijk is. Dat zal niet van vandaag op morgen te realiseren zijn. We kunnen er wél vandaag al mee beginnen. Op de eerste plaats het groen in onze leefomgeving koesteren. En vervolgens zorgen voor duurzame energie (elektriciteit). Bedenk dan wel, dat veel duurzame energiebronnen dat in essentie helemaal niet zijn. De productie van windmolens, zonnepanelen en batterijen vervuilt het milieu in sterke mate. En dat juist in die gebieden, waar het toch al slecht met de lucht- en waterkwaliteit gesteld is.
Moeder aarde snakt naar goede oplossingen.
Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Abonneer je op de nieuwsbrief: http://eepurl.com/bRSGNP
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten