woensdag 30 maart 2016

Hoe zorgen bomen dat je snel beter wordt?

Het effect van groen in je leefomgeving is, dat je minder stress ervaart, gezonder leeft en sneller beter wordt als je ziek bent. Daar is voldoende bewijs voor en dit wordt ook in de zorgsector algemeen erkend. Toch zie je dat dit met name in ziekenhuizen betrekkelijk weinig tot vergroening leidt. Hoe komt dat?
Deze vraag kun je ook uitbreiden met de volgende vraag: "Leidt meer groen tot meer gezondheid en snellere genezing? En welke gevolgen heeft dit voor de zorgkosten?"
Om wat voor groen gaat het dan: perkplanten, kamerplanten, struiken, bomen? Bomen hebben de grootste impact, maar zijn die overal in te passen?
Reinier de Graaf ziekenhuis

Om antwoorden op die vragen te krijgen loopt er tot 2019 een onderzoeksproject, dat geleid wordt vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam: "Groene Gezonde Ziekenhuizen". Aan dit onderzoek doen vijf Nederlandse ziekenhuizen mee. Onder andere het Reinier de Graafziekenhuis, waarvan we de foto hiernaast, mogen gebruiken.
Ook het IVN is bij dit project betrokken.

Groene interventie
Door groen voelen patiënten minder stress. Dat staat wel vast. Daardoor genezen ze sneller en ook is duidelijk dat de behoefte aan pijnmedicatie lager is. Mensen kunnen sneller naar huis. Kan het zo zijn, dat je met méér groen mensen nog sneller beter maakt? En hoe ligt die relatie dan? En waar ligt de grens?

Voorlopig is de conclusie, dat er maar weinig groen of zicht op groen nodig is om zo'n effect te bereiken. Vaak volstaat ook een mooie poster of fotobehang van een landschap of park. Dat roept de vraag op: is het dan de kleur groen? Waarschijnlijk speelt de kleur wel een grote rol, maar mogelijk is het ook de gecontroleerde chaos van groentinten, die dit effect op mensen heeft. Misschien zit het effect dieper in ons brein verscholen.
Voordat ziekenhuizen massaal in groen investeren, zal het onderzoek antwoorden moeten geven op deze en vele andere vragen.

Door groen voelen patiënten minder stress, genezen sneller en gebruiken minder pijnmedicatie....

Als we kijken naar onderzoek dat is gedaan naar het effect van groen op onze arbeidsproductiviteit mogen we stellen dat er maar een beetje groen  ofwel Vitamine G  (Jolanda Maas, 2009) voor nodig is. Die vergelijking is treffend, omdat we voor een optimaal effect ook maar weinig (echte) vitaminen nodig hebben. Soms is een overdaad zelfs schadelijk.
Voor een verhoogde arbeidsproductiviteit volstaat doorgaans een plantje op je bureau. Uit een internationale onderzoek blijkt dat dit leidt tot gemiddeld 15% hogere arbeidsproductiviteit. Het plantje zorgt voor stressreductie, waardoor werknemers minder vaak ziek zijn, socialer met elkaar omgaan, creatiever denken en geconcentreerder kunnen werken. Eerlijkheidshalve moeten we daarbij aangeven, dat dit effect niet voor iedereen hetzelfde is. Vandaar dat de uitkomsten van dit onderzoek over gemiddelden gaat.


Projecteer je deze gegevens op de gezondheidszorg, dan moeten we allereerst vaststellen, dat een ziekenhuis, of een verzorgingscentrum, ook gewoon een werkplek is. Groen zorgt dus ook voor meer arbeidsproductiviteit bij zorgmedewerkers. Dat is de eerste winst.
Nu nog een prijskaartje proberen te hangen aan het groeneffect op patiënten.  Dat is niet eenvoudig, maar zeker de moeite waard. De verwachting is dat er enorme besparingen te realiseren zijn.
In de zorg snijdt het 'groenmes' aan twee kanten. Lagere kosten en een hogere output. Op termijn moet dit effect hebben op onze zorgpolis. Tenminste, dat hoop ik,..... met een knipoog naar het plantje op mijn bureau.


Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Abonneer je op de nieuwsbrief: http://eepurl.com/bRSGNP
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten