vrijdag 8 juli 2016

Hoe schimmels bomen helpen CO2 te verminderen

In het artikel over fotosynthese heb ik beschreven hoe planten CO2  en water gebruiken om koolhydraten te maken. Daarmee dragen planten bij aan het verminderen van koolstofdioxide in de atmosfeer, zodat het met de opwarming van het klimaat niet nóg meer uit de hand loopt. De vraag is dan ook, kunnen planten méér CO2 opnemen en daardoor harder groeien? En hoe werkt dat dan? In de tuinbouw gebeurt dit toch ook? Hoe zou je dat op de natuur kunnen toepassen?

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen zochten een antwoord en hielden daarvoor 83 verschillende studies tegen het licht. Conclusie: Planten groeien inderdaad beter met meer CO2, mits er ook voldoende stikstof aanwezig is. Maar daar hebben de planten wel de hulp van schimmels voor nodig. Meer bepaald, mycorrhiza schimmels. Die helpen namelijk de wortels bij het toegankelijk maken van water en meststoffen.

Alles in de natuur hangt met alles samen. Best complex en een hele uitdaging om het te begrijpen. In elk geval blijkt ook hier weer, dat voor bomen het bodemleven erg belangrijk is en dat dit vaak onderschat wordt. Begrijpelijk misschien, want wat onder de grond zit, zie je niet. Mensen zijn visueel ingesteld en dan springen stam en kroon van een boom het meest in het oog.

Symbiose
Planten (dus ook bomen) halen water, stikstof en mineralen uit de bodem. Dat is nodig voor hun stofwisseling. Daarvoor wordt samengewerkt met schimmels. De boom kan samenwerken met diverse soorten schimmels, want ze zijn niet allemaal overal even goed in. Ecto-mycorrhiza bijvoorbeeld zijn niet zo goed in het opnemen van fosfor, wel in stikstof. Bij arbusculaire mycorrhiza is dat juist andersom.

Hoe kunnen schimmels planten helpen
extra CO
2 te verwerken?

Esdoorns werken bij voorkeur samen met arbusculaire mycorrhiza. Beuken en eiken verkiezen ecto mycorrhiza. In uitzonderlijke situaties blijkt dat planten bij lage stikstof concentraties toch in staat zijn om te profiteren van extra CO2. Wetenschappers vroegen zich af hoe dit kon? Hier blijken juist de ecto-mycorrhiza een speciale rol te spelen. Bij arbusculaire mycorrhiza is dit effect niet vast te stellen.

De ecosystemen op het land nemen ongeveer 30% van door mensen geproduceerd CO2 op. Als de wetenschappers beter begrijpen hoe de symbiose met ecto-mycorrhiza werkt, is het misschien mogelijk om met hulp van deze schimmels dat percentage nog wat op te krikken.

Hoe dan ook, meer groene natuur is onmisbaar om de almaar stijgende CO2 concentraties af te remmen en de klimaat opwarming in bedwang te houden. Daar mag best een schepje bovenop.

Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Abonneer je op de nieuwsbrief: http://eepurl.com/bRSGNP
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten